بایگانی دسته‌ی: بیمه گذار مداری

چگونه بیمه گذاران بالقوه را جذب و به بیمه گذاران وفادار تبدیل کنیم؟

بیمه گذاران بالقوه

  چگونه بیمه گذاران بالقوه را جذب و به بیمه گذاران وفادار تبدیل کنیم؟ : جذب بیمه گذار و ترغیب خرید آنها برای بیمه چالش اصلی هر نماینده بیمه ای است برای اینکه بدون جذب بیمه گذار فروشی اتفاق نمی افتد و وقتی فروشی اتفاق نیفتد از کارمزد هم خبری نخواهد بود اما چطور بیمه […]

دو روی سکه را در نظر بگیرید

دو روی یک مساله یا واقعیت

دو روی سکه را در نظر بگیرید دو روی سکه : هر داد و ستدی که با بیمه گذاران خود داریم دو سطح دارد (سطح کسب وکار)در برآورده کردن نیازهای بیمه ای آنها و (سطح انسانی ) که کلا در ارتباط با احساسی است که با دادوستد با ما در نزد آنها ایجاد می شود […]

پیام در واتساپ
ارسال از طریق واتساپ