بایگانی دسته‌ی: بیمه گذار مداری

چگونه بیمه گذاران بالقوه را جذب و به بیمه گذاران وفادار تبدیل کنیم؟

جذب بیمه گذار برای فروش بیمه

  جذب بیمه گذار و ترغیب خرید آنها برای بیمه چالش اصلی هر نماینده بیمه ای است برای اینکه بدون جذب بیمه گذار فروشی اتفاق نمی افتد و وقتی فروشی اتفاق نیفتد از کارمزد هم خبری نخواهد بود اما چطور بیمه گذار جذب کنیم؟ در این نوشته سعی دارم با بیان مواردی ساده و قابل […]

دوروی سکه را در نظر بگیرید

دو روی یک مساله یا واقعیت

دوروی سکه را در نظر بگیرید هر دادوستدی که با بیمه گذاران خود داریم دو سطح دارد (سطح کسب وکار)در برآورده کردن نیازهای بیمه ای آنها و(سطح انسانی ) که کلا در ارتباط با احساسی است که با دادوستد با ما در نزد آنها ایجاد می شود . وقتی با بیمه گذاری مشغول معامله هستید، […]