می تونی بحث درباره آداب پاسخگویی به تلفن بیمه گذاران را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!