کتاب بازاریابی بیمه

۱۷۰,۰۰۰ تومان

مطالعه این کتاب به ما یاد می دهد که  برای فروش بیمه باید از کجا شروع کنیم و چه کارهایی را انجام دهیم و چه کارهایی را انجام ندهیم تا بتوانیم بیمه های بیشتری بفروش برسانیم و درآمدی عالی کسب کنیم

چگونه از بیمه گذارانی که  جذب کرده ایم محافظت کنیم و آنها را تبدیل به بازاریابان و همراهان خود کنیم؟ این کتاب برای هر روز کاری و زندگی ما یک برنامه مدون شیرین به ما ارائه می دهد تا از کار و زندگی خود لذت کافی را ببریم .

پیام در واتساپ
ارسال از طریق واتساپ