بواسطه شیوع بیماری کرونا و تعطیلی جلسات به استحضار می رسانیم که در آینده ای نزدیک جلسات دوشنبه های بیمه ای برگزار می گردد.