کتاب بازاریابی بیمه به روش بیمه فروش
کتاب بازاریابی بیمه
فروش بیمه به روش بیمه فروش
کتاب تیم سازی در بیمه برای فروش بیشتر بیمه
کتاب فروش بیمه عمربه روش بیمه فروش
کتاب بیمه عمربه روش بیمه فروش

 کتاب های بیمه فروش  

کتاب بازاریابی بیمه به روش بیمه فروش

 

کتاب فروش بیمه به روش بیمه فروش 

کتاب تیم سازی در بیمه به روش بیمه فروش 

کتاب فروش بیمه عمر به روش بیمه فروش جلد اول 

کتاب فروش بیمه عمر به روش بیمه فروش جلد دوم 

کتاب چگونه با تبلیغات بیمه بفروشیم 

کتاب بازاریابی بیمه به روش بیمه فروش

زیگ زیگلارمی گوید پول همه چیز نیست اما با اکسیژن برابری می کند.ا

برای فروش بیمه نیاز به بازاریابی است پس باید بدانیم که از کجا باید شروع کنیم و بازاریابی را چگونه انجام دهیم تا بتوانیم بیمه یا هر محصول یا کالائی را بفروش برسانیم . کتاب بازاریابی بیمه کتابی است که راه و روش های ساده و کلیدی برای بازاریابی  را به آسانی به ما یاد می دهد

اگر بخواهیم کمی واقع بینانه تر به مساله نگاه کنیم باید بگویم اکسیژن هر کسب و کار ی نیز پول است .برای بدست آوردن پول باید بفروشیم .

یکی از مهمترین مسائل نمایندگان بیمه و فروشندگان بیمه آن است که نمی دانند چگونه بازاریابی کنند ، در این کتاب گام به گام شما را همراهی کرده ایم تا بتوانید بازاریابی را بنحو احسن انجام دهید و بیمه های بیشتری بفروش برسانید این کتاب فقط مختص صنعت بیمه نیست بلکه هر فروشنده ای در کسب و کار خود می تواند آن را مطالعه نماید و از مطالب آن نهایت استفاده را ببرد.

کتاب بازاریابی بیمه
کتاب بازاریابی بیمه به روش بیمه فروش
فروش بیمه به روش بیمه فروش
کتاب تیم سازی در بیمه به روش بیمه فروش
فروش بیمه عمر به روش بیمه فروش - جلد اول
فروش بیمه عمر به روش بیمه فروش - جلد دوم
چگونه با تبلیغات بیمه بفروشیم ؟