کتاب فروش بیمه به روش بیمه فروش

۲۴۰,۰۰۰ تومان

کتاب فروش بیمه به روش بیمه فروش

کتاب فروش بیمه برای تمامی افرادی که به شغل فروشندگی مشغول هستند کاربردی است

این کتاب به شما کمک می کند تا به راحتی هر محصول یا بیمه ای بویز] بیمه عمر را به فروش برسانید.

نیازهای خریداران را به خوبی تشخیص دهید. بنا بر نیاز خریداران محصولات و بیمه های خود را به آنها بفروش برسانید.

این کتاب راهکارهای فروش بیشتر را به شما آموزش می دهد.

مطالعه این کتاب درآمد شما را چندین برابر خواهد نمود.