کتاب فروش بیمه به روش بیمه فروش

45,000 تومان

کتاب فروش بیمه به روش بیمه فروش

به شما کمک می کند تا به راحتی هر بیمه ای علی الخصوص بیمه عمر را که می خواهید به فروش برسانید. نیازهای بیمه ای خریداران بیمه را به خوبی تشخیص دهید و بنا بر نیاز خریداران بیمه ، بیمه های خود را به آنها ارائه کنید.

پیام در واتساپ
ارسال از طریق واتساپ