کتاب فروش بیمه به روش بیمه فروش

۷۰,۰۰۰ تومان

کتاب فروش بیمه به روش بیمه فروش

به شما کمک می کند تا به راحتی هر بیمه ای علی الخصوص بیمه عمر را که می خواهید به فروش برسانید. نیازهای بیمه ای خریداران بیمه را به خوبی تشخیص دهید و بنا بر نیاز خریداران بیمه ، بیمه های خود را به آنها ارائه کنید.

پیام در واتساپ
ارسال از طریق واتساپ