کتاب صوتی فروش بیمه به روش بیمه فروش

۱۵۰,۰۰۰ تومان

کتاب صوتی فروش بیمه به روش بیمه فروش

کتابی است برای موفقیت در فروش بیمه که راهکار فروش هر نوع بیمه ای را با زبانی ساده توضیح می دهد و نمونه های واقعی فروش بیمه را برای شما بازگو می کند .