کتاب صوتی فروش بیمه به روش بیمه فروش

59,000 تومان

کتاب صوتی فروش بیمه به روش بیمه فروش

کتابی است برای موفقیت در فروش بیمه که راهکار فروش هر نوع بیمه ای را با زبانی ساده توضیح می دهد و نمونه های واقعی فروش بیمه را برای شما بازگو می کند .

پیام در واتساپ
ارسال از طریق واتساپ