بایگانی برچسب: نگرش

چهار اسلحه‌ ای که موفقیت شما را در فروش تلفنی بیمه تضمین می‌کند!

چهار اسلحه‌ای که موفقیت شما را در فروش تلفنی بیمه تضمین می‌کند! اگر فروشنده بیمه [...]

دوست دارید چه مبلغی کارمزد دریافت کنید؟

دوست دارید چه مبلغی کارمزد دریافت کنید؟ فکر می کنید اگر برروی مبلغی بعنوان کارمزد [...]