بایگانی دسته‌ی: داستان

منصفانه بودن خرید بیمه برای بیمه گذار

کسب و کار بیمه ای

منصفانه بودن خرید بیمه برای بیمه گذار داستان کوتاه بیمه ای منصفانه بودن خرید بیمه برای بیمه گذار -امروز دوباره نزد استاد رفتم بعد از سلام و احوالپرسی رو کردم به استاد و گفتم : اجازه بدهید بابت راهکار فروش به ۹۵%مغز بیمه گذار از شما تشکر کنم استاد من این مطلب را در دفتر […]

داستان فروش بیمه به ۹۵% مغز بیمه گذار

کسب و کار بیمه ای

داستان فروش بیمه به ۹۵% مغز بیمه گذار با توجه به بیماری کرونا مدت مدیدی بود که نزد استاد نرفته بودم و همچنین مطلبی در این رابطه برای شما عزیزان ننوشته بودم امروز قصد کردم سری به استاد بزنم و از احوالات ایشان جویا شوم بخاطر همین به منزل استاد رفتم وبا روی باز از […]

داستان های کوتاه بیمه ای بیمه فروش

کسب و کار بیمه ای

احترام و جوانمردی یک همکار داستان کوتاه بیمه ای بیمه فروش این داستان احترام و جوانمردی یک همکار ، فکس های تبلیغاتی را آماده نمودم و شروع کردم به ارسال آنها برای بیمه گذاران بالقوه بعد از چند فکسی که ارسال شد تلفن دفتر به صدا درآمد و بیمه گذار بالقوه ای تماس گرفت با […]

چگونه در کسب و کار بیمه ای خود حرفه ای شویم؟

فروش بیمه به روش بیمه فروش

چگونه در کسب و کار بیمه ای خود حرفه ای شویم؟ فروش بیمه به روش بیمه فروش ( قسمت دوم ) فروش بیمه به روش بیمه فروش ….استاد شروع کرد به بازگو کردن روزهای کاری اول خودش و گفت من هم در آن روزها فکر می کردم کار نمایندگی بیمه این است که یک دفتر […]

چگونه در کسب و کار بیمه ای خود حرفه ای شویم؟

کسب و کار بیمه ای

چگونه در کسب و کار بیمه ای خود حرفه ای شویم؟ (قسمت اول ) کسب و کار بیمه ای : وقتی نمایندگی بیمه شرکت بیمه متبوعم را گرفتم سر از پا نمی شناختم و تنها روز شماری می کردم تا زودتر کد نمایندگی را به همراه مطبوعات لازم و بیمه نامه را در اختیارم قرار […]

پیام در واتساپ
ارسال از طریق واتساپ