فروش بیمه عمر به روش بیمه فروش ( جلد اول )

دراین کتاب بیش از ده ها راه و روش برای جذب بیمه گذار برای فروش بیمه عمر به زبان ساده به شما آموزش داده می شود راهکارهایی که با بکارگیری هریک از آنها به راحتی می توانید بیمه گذار برای بیمه عمر جذب کنید .