چگونه با تبلیغات بیمه بفروشیم؟

۲۹۹,۰۰۰ تومان

این کتاب متفاوت است

این کتاب یک مرجع کامل نیست ، برای نوشتن تبلیغات و آشنائی با تبلیغات کنتاب های زیادی به زبان فارسی و انگلیسی وجود دارد.

تعداد صفحات این کتاب کم است و خواندنش زمان زیادی از شما نمی گیرد.  مثال ها و موارد بیمه ای در آن  بیان شده است که ایده های تبلیغاتی زیادی به شما خواهد داد.

چگونه تبلیغ کنیم؟ کتابی است که دقیقا جواب این سوال را در آن بدست می آورید و با راهنمائی های آن می توانید به راحتی تبلیغات بیمه ای خود را طراحی و روانه بازار هدف کنید .