کتاب تیم سازی در بیمه به روش بیمه فروش

۱۴۰,۰۰۰ تومان

کتاب تیم سازی در بیمه به روش بیمه فروش راهنمای ساده . آسان فهمی برای شما و عزیزان تان است .مطالب این کتاب در هر کسب و کاری قابل پیاده سازی است . هیچ وضعیتی ثابت و همیشگی نیست ؛ولی امروز ،بیش از هرزمان دیگری ،تیم سازی فرصتی است برای ثروت آفرینی کاملا مشروع و مجاز ،شما نقشه راهی دردست دارید که مقصد آن موفقیت شگرف است .

پیام در واتساپ
ارسال از طریق واتساپ