هفت خطا در فروش بیمه

هفت خطایی که یک نماینده بیمه می تواند مرتکب شود

هفت خطایی که یک نماینده بیمه می تواند مرتکب شود

یک نماینده بیمه در کسب و کار بیمه ای خود می تواند مرتکب خطاهای سهوی زیادی شود و این خطا ها می تواند روند رو به رشد کسب وکار او را مختل سازند در این مقاله قصد دارم هفت خطای رایجی که می تواند کسب و کار بیمه ای یک نماینده بیمه را دچار آسیب جدی سازد را بیان کنم تا نماینده های بیمه عزیز با آشنایی کامل از بروز این خطاها در کسب و کار بیمه ای خود جلوگیری به عمل بیاورند .

  • سابقه

یکی از بزرگترین خطاهای که بعد از مدتی می تواند دامن گیر یک نماینده بیمه شود آن است که سابقه کاری خود را ملاک قراردهد و خود را یک نماینده با سابقه ای می پندارد که بیمه گذاران بالفعلی را دارد ودیگر  نیاز به این ندارد که هر روز برای جذب بیمه گذار جدید تلاش نماید .

به عبارتی دیگر خط تولید بیمه گذار خود را متوقف می نماید و دچار دام غرور می شود نماینده  بیمه باسابقه فکر می کند که دیگر  نیازی به کسب اطلاعات به روز ندارند و  کلیه اطلاعات لازم را در زمینه کاری خود دارد و به داشته های خود اکتفا می کند و  همچنین نماینده های بیمه تازه کار و جدید را دست کم می گیرد

باید عرض کرد که بازار هر روزه در حال تغییر است و بازار بیمه ای ما نیز دائما در حال تغییر و تحول است ، اگر چه تجربه ارزشمند است ولیکن نباید هیچگاه به اطلاعات قدیمی اکتفا کرد بلکه آن اطلاعات چراغ راه امروز است باید از اطلاعات به روز نیز  استفاده نمود و هرگزنماینده های بیمه تازه کار را نباید دست کم گرفت آنان با علم روز آشنا هستند نسل کامپیوتر و اینترنت هستند پس به راحتی نماینده های بیمه باسابقه را پشت سر می گذارند و بازار بیمه ای کشور را تصاحب می کنند سابقه کار اگرچه ارزشمند است ولیکن نباید مانعی برای فعالیت و کسب اطلاعات به روز شود . باید بدانیم  که دائما تعداد بیمه گذاران خود را افزایش بدهیم و خط تولید بیمه گذار خود را متوقف نکنیم و به داشته های گذشته خودتنها اکتفا نکنیم .

  • مطالعه

خطای بعدی آن است که فکر کنیم  بعد از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه و گرفتن مدارک عالی دیگر نیاز به مطالعه مستمر و به روز نداریم وهر آنچه را که برای کسب و کار بیمه نیاز است را بلد هستیم .

همانطور که بیان شد بازار بیمه هر روز درحال تغییر و تحول است پس نیاز به این داریم که هر روزه حداقل یک ساعت مطالعه در زمینه بیمه ، بازاریابی ، فروش و علوم مرتبط داشته باشیم باید باعلم روز کامپیوتر و شبکه های اجتماعی کاملا آشنا باشیم و از این اطلاعات در کسب و کار بیمه ای خود نهایت استفاده را ببریم اگر از مطالعه و آموزش خود غافل شویم به تدریج بازار بیمه ای خود را از دست خواهیم داد و از بازار حذف خواهیم شد. ۱۰ درصد از درآمد خود را در هرماه صرف لباس و آموزش برای کسب و کار بیمه ای خود نماییم تا شاهد رشد و پیشرفت آن باشیم .

  • ارتباطات

یکی از راه های جذب بیمه گذار ایجاد ارتباطات است . نماینده بیمه ای که دارای ارتباطات قوی است بهتر و موفق تر می تواند در کسب وکار بیمه فعالیت نماید. ولیکن خطای بعدی که در اینجا اتفاق می افتد آن است که نماینده بیمه فقط روی ارتباطات خود تمرکز می کند و از سایر راه های جذب بیمه گذار و گسترش کسب و کار بیمه ای خود غافل می ماند عدد یک، عدد بسیار خطرناکی در کسب و کار بیمه ای است.نباید بر روی یک بیمه فقط تمرکزداشت و کلیه بیمه ها را باید بفروش رساند و در همه رشته های بیمه ای فعال بود و همچنین نباید از یک راه و روش برای کسب وکار بیمه ای خود استفاده نمود و از تمام امکانات و راه وروش های موجود باید بهره برد .

  • واگذاری

خطای بعدی که یک نماینده بیمه می تواند به آن دچار شود آن است که کلیه اختیارات و وظایف خود را به کارکنان و دیگران واگذار نماید و خود را به نوعی از کسب وکار بیمه ای کنار بکشد اگرچه واگذاری کارها به افراد و کارکنان شایسته می تواند مفید باشد ولیکن نباید کلیه کارها و وظایف و اختیارات خود را واگذار کرد وباید دائما  نماینده بیمه در جریان امور فعالیت نمایندگی خود باشد.به دلیل حساسیت های ویژه ای که کسب و کار بیمه ای دارد نماینده بیمه باید همیشه نظارت و کنترل خودرا برروی کارها داشته باشد و اگر تشخیص داد که فرد یا افرادی از کارکنان می تواند وظایف خود نماینده را بخوبی انجام دهند با واگذاری وظایفی که طبق قانون می تواند واگذار نماید، واگذاری را انجام دهد ولیکن نظارت و کنترل دائمی خود نماینده بیمه امری نیست که بتوان آن را به دیگری واگذار نمود .

  • استخدام

یکی دیگر از خطاهایی که نماینده بیمه می تواند مرتکب شود آن است که استخدام کارمند برای نمایندگی خودرا جدی نگیرد و هر فرد یا افرادی را برای کسب وکار بیمه ای خود استخدام نماید

کارکنان یک نمایندگی بیمه هسته تولیدی آن  نمایندگی بیمه هستند. آنان مرزبان های نمایندگی بیمه هستند آنان خود بازاریاب هستند .پس استخدام کارکنان در یک نمایندگی بیمه بسیار با اهمیت است. اولین فردی که در مراجعه  بیمه گذار با بیمه گذار برخورد دارد کارمند نمایندگی بیمه استکه ما آن را مرزبان مینایم. چنانچه این فرد به درستی انتخاب نشود کلیه زحمات نماینده بیمه و همکاران ایشان در امر بازاریابی به هدر رفته است .پس یکی از وظایف نماینده بیمه استخدام کارمند یا کارکنان مناسب است

این افراد را هرگز در کسب و کار بیمه ای خود استخدام نکنیم

  • فرزندان بیمه گذاران یا معرفی شده گان بیمه گذاران را هرگز استخدام نکنیم به این دلیل که اگر در کار با این افراد به مشکل بر بخوریم و آنان را اخراج کنیم بیمه گذار معرف را نیز از دست خواهیم داد
  • هرگز اقوام ، آشنایان و دوستان خود را استخدام نکنید به ان دلیل که اگر باز در کار خود با آنان به مشکلی بر بخورید که مجبور به اخراج آنان شوید رابطه دوستی و فامیلی و آشنایی شما تحت تاثیر قرار می گیرد.
  • افراد درونگرا و گوشه گیر را درکسب و کار بیمه ای خود استخدام نکنید .ما درونگرای مطلق و بیرون گرای مطلق نداریم ولیکن این خصیصه می تواند شدت و ضعف داشته باشد اگر فرد درونگرای استخدام کنید مدت زمان زیادی باید صرف کنید که خصوصیت برونگرای ایشان را تقویت نمایید و یا اینکه اصلا موفق در این امر نخواهید بود پس بهتر است در ابتدا یک فرد برون گرا را بجای افراد درونگرا استخدام کنید .
  • کنترل

نماینده بیمه به دلیل اینکه خود کار بیمه ای را انجام داده است و یا اینکه به کارمند خود خیلی اعتماد دارد از کنترل کارهای بیمه ای خود غافل می شود و بعد از مدتی متاسفانه بخاطر اعتماد بیش از حد به کار خود یا کارکنان دچار گرفتاری می شود .

نماینده بیمه حتی اگر کارهای بیمه ای خود را خودش به انجام می رساند باید همه روزه کنترل نهایی بر روی کارها داشته باشد و همچنین روی کار کارکنان خود نیز کنترل نهایی را به انجام برساند تا خدای ناکرده دچار گرفتاری و مشکلات نشود . همچنین باید هر ماه پرتفوی کاری خود را با ماه مشابه در سه سال گذشته مقایسه نماید تا متوجه شود چه بیمه گذارانی اضافه شده و یا اینکه چه بیمه گذارانی دفتر نمایندگی او را ترک کرده اند . کنترل نهایی کارها یکی از وظایف مهمی است که نماینده بیمه نباید هیچگاه آن را واگذار ، فراموش یا به تعویق بیندازد.

  • پی گیری

خطای بعدی که امکان دارد به وقوع بپیوندد آن است که نماینده بیمه پی گیری کارها اعم ازجذب بیمه گذار ، صدور بیمه ، پرداخت خسارت یا کارهای جاری نمایندگی را پی گیری نکند.

نماینده بیمه دائما باید پی گیر کارهای نمایندگی خود و بیمه گذاران خود باشد و همچنین همانطور که قبلا بیان شد مقایسه کاری داشته باشد ودرصورتی که متوجه بیمه گذاری دفتر ایشان را ترک نموده است سریعا پی گیری نماید که به چه دلیل یا دلایلی بیمه گذار به دفتر ایشان مراجعه نکرده است . بیمه گذاران از پی گیری کارها لذت می برند و نماینده بیمه ای که پی گیر کار است را هرگز رها نخواهند کرد .

موفق باشید – جهانشاه محرابیان ( بیمه فروش )

نویسنده : جهانشاه محرابیان

منبع : بیمه فروش

 

 

 

میانگین امتیاز ۴ / ۵. تعداد آرا: ۱

دیدگاهتان را بنویسید