افزایش فروش بیمه

چگونه فروش بیمه های خود را افزایش بدهیم ؟

در این مقاله سعی بر آن داریم تا با بیان راهکارهایی بسیار ساده و آسان شرایطی را برای شما فراهم بیاوریم. تا بیمه گذاران بیشتری را جذب کنید. و فروش های بیمه ای بیشتری داشته باشید. و به دنبال آن درآمد خود را افزایش دهید. این مقاله را تا انتها مطالعه کنید. و آن را اجرا کنید.تا به نتیجه دلخواه برسید .
بدیهی است که هر فروشپینده بیمه ای در جستجوی راه هایی است که فروش بیمه های خود را افزایش دهد . گاهی فروش در رشته های خاصی کم می شود. و گاهی هم چون در یک رشته تبحر پیدا کرده اید. و تمرکزتان را بر روی آن قرار داده اید. فروش تان روی غلتک می افتد. و فروش های بالائی خواهید داشت .

شما تصمیم می گیرید روی فروش بیمه عمر کار کنید

اطلاعات را جمع آوری می کنید. و اطلاعات خود و همکاران تان را در این باره افزایش می دهید. و شروع می کنید به جذب بیمه گذار و فروش بیمه عمر، در ابتدای امر کار به کندی پیش می رود. هم در جذب بیمه گذار و هم در فروش بیمه ولی به مرور زمان که تمرکز خودتان را بیشتر می کنید. و دایره اطلاعات خود را افزایش می دهید.

 با ریزه کارهایی های جذب بیمه گذار ،فروش بیمه و حتی صدور آشنا می شوید. به مرور احساس می کنید کار برایتان خیلی راحت تر و بهتر شده است. هم خودتان و هم کارکنان فرآیند جذب بیمه گذار ، فروش بیمه عمر ، و صدور و تحویل آن به بیمه گذار را بهتر و بهتر انجام می دهید. و بعد از مدتی این فرآیند به یک عادت روتین عادی تبدیل می شود.

در این زمان وقتی به گذشته برمی گردید خودتان لبخندی می زنید که روزهای اول چگونه این کار را سخت می پنداشتید و چقدر وقت صرف آن می نمودید. و حتی در این ارتباط چقدر اذیت می شدید. ولی اکنون یک متخصص تمام عیار در این زمینه شده اید. و اگر هریک از همکاران دیگر نیز در این باره اظهار نظر نمایند که فرآیندجذب بیمه گذار و فروش و صدور بیمه عمر مشکل است. تنها یک لبخند تحویل آنان می دهید و می گوید این کار بسیار راحت و آسان است .

دلیل این کار چیست ؟

دلیل این کار آن است که شما فعل خواستن را صرف کردید. و تمرکز خودتان و کارکنان تان روی فروش بیمه عمر متمرکز نموده اید. به همین دلیل اکنون به راحتی می توانید بیمه گذار جذب کنید.و بیمه عمر را بفروش برسانید. و حتی در این زمینه تیم سازی کنید. و با آموزش آن به عنوان یک متخصص شناخته شوید .

 

چرا این اتفاق برای هر نماینده ای نمی افتد ؟

در دوران درس و کلاس هریک ازما از درسی خوشمان می آمد. و معلم آن درس را دوست داشتیم .و در آن درس نمرات عالی دریافت می کردیم. و سرآمد بودیم. ولیکن از درس یا دروسی هم خوشمان نمی آمد. و با معلم آن درس یا دروس هم ارتباط خوبی نداشتیم. و معمولا هم در آن درس یا دروس نمرات متوسطی دریافت می کردیم .
در پس این مسئله مسایل ومواردی وجود داشت. از جمله نحوه برخورد معلم یا معلمین این درس یا دروس در طی مدت تحصیل با ما ،نحوه تعلیم ، خواست خود ما ، تنبلی ، ونگرش منفی داشتن به درس و معلم و ناظم و مدرسه که اگر امروز به گذشته برگردیم. با کمی تعمق معمولا به این نتیجه می رسیم .

اگر کمی تلاش می کردیم. و رابطه خود را بهبود می دادیم. ما در این دروس هم نمرات عالی تری دریافت می کردیم .درخیلی از موارد هم خودمان لجبازی می کردیم. و نمی خواستیم که با این درس و معلم و حتی ناظم و مدرسه ارتباط خوبی داشته باشیم .

 

پیش زمینه 

این یک پیش زمینه بود که هم اکنون هم می تواند در کار ما تاثیرات خود را داشته باشد. توجه کنید. برای نمونه قصد کردیم یک بیمه مهندسی تمام خطر پیمانکاران صادر کنیم اطلاعاتمان در این زمینه مناسب نیست، دست و پاشکسته یک پیشنهاد پر می کنیم. به مسئولین شعبه و ستاد مراجعه می کنیم تا نرخ و شرایط را اخذ کنیم.

معمولا به خاطر دانش ناقص در این رشته با مشکلات و برخوردهایی روبرو می شویم .و همین موارد باعث می گردد که کمی آزرده خاطر شویم .و احتمالا از شرکت بیمه ، کارکنان ،مسئولین ، شعب و فروش این رشته بیمه ای زده شویم. و در نهایت فعالیت آن چنانی بر روی فروش آن انجام ندهیم.

در حالیکه هستند همکارانی که با این مشکلات جا نمی زنند و با رفع ایرادات خود و مشکلات بوجود آمد در کوتاه زمانی به متخصصین این رشته تبدیل می شوند. و تمرکز خود را بر روی فروش این بیمه می گذارند .و بیمه گذاران خوبی را جذب می کنند و فروش های خوبی را به دست می آورند .

راه حل برای افزایش فروش بیمه در هر رشته بیمه ای چیست ؟

یک راه حل ساده و کارآمد وجود دارد و آن هم تلاش کردن و تمرکز داشتن روی آن رشته بیمه ای که قصد فروش آن را داریم .اگر بتوانیم تمرکز خود را بر روی آن قرار بدهیم. و تلاش خود را در این زمینه بکنیم مطالعات خود را بیشتر کنیم. و محصول بیمه ای را بهتر بشناسیم .بعد از مدتی شاهد فروش های بیشتر و بیشتر خواهیم بود. و به آنچه برای خود و دفترمان تصور کرده ایم خواهیم رسید.

 

در ابتدا چه اقداماتی انجام دهیم ؟

تعداد رشته های بیمه ای برای فروش زیاد است. کافی است ما در ابتدا تعدادی از سوده ترین رشته های بیمه ای را انتخاب کنیم. و تمرکز خود را بر روی فروش آنان قرار دهیم .منظور از سود دهی کارمزد بالای این رشته های بیمه ای مانند بیمه عمر و بیمه مسئولیت که می توانیم تمرکز خود را روی آنان قرار دهیم. و در فروش آنها تبحر پیدا کنیم.

مسلما در کنار فروش بیمه عمر و مسئولیت و جذب بیمه گذار برای این رشته ها ،سایر رشته های بیمه ای از جمله بیمه شخص ثالث و بدنه و آتش سوزی را نیز می توانیم به راحتی ارائه نماییم . و حتی خود بیمه گذاران از ما درخواست خواهند نمود .

 

چگونه تمر کز کنیم ؟

تمام هم و غم خود را بر روی این مطلب قرار بدهیم که برای این ماه باید تعداد برای مثال ده فقر بیمه عمر و ده فقره بیمه مسئولیت بفروش برسانم. حالا شما یک ماه را برای فروش این تعداد در نظر گرفته اید. ماه را تقسیم به چهار هفته می کنیم. و باید در هر هفته تعداد سه یا چهار فقره از هر کدام بیمه ها را بفروش برسانیم. تا اینجای کار هدف خود را کاملا معلوم کرده اید.

حال برای خودتان و کارکنان دفتر جا بیندازید که انگار یک اسلحه بر روی شقیقه های شما قرار داده اند و اعلام نموده اند که اگر این تعداد بیمه را در این ماه بفروش نرسانید شلیک خواهند نمود. این یک اجبار است که شما و کارکنان را ملزم به اجرای خواسته می کند .

گام بعدی

در گام بعدی آموزش های خود را بر روی شناسایی بیمه عمر و بیمه مسئولیت قرار دهید. و این آموزش ها را به کارکنان منتقل نمایید. همچنین مطالعاتی درباره جذب بیمه گذار و فروش بیمه ( بازاریابی ،تبلیغات ، فروش ) داشته باشید. و آن را نیز به همکاران منتقل نمایید .
کم کم خواهید دید که فروش بیمه های عمر و مسئولیت اتفاق می افتد. و حتی امکان دارد به سقف تعداد بیمه های که مشخص کرده ایدتا بفروش برسانید رسیده اید. و یا حتی بیشتر از آن هم بفروش رفته است .
امکان هم دارد به سقف تعداد مشخص شده نرسیده باشید. ایرادی ندارد شما و همکاران تان نهایت تلاش خود را کرده اید. مهم این بوده که شما فعل خواستن را صرف کرده اید. زمانی نخواهدکشید که شما نه تنها به هدف خود می رسید بلکه فراتر از آن نیز خواهید رفت .

 

چه اقداماتی بعدی انجام دهیم ؟

تداوم فعالیت و تمرکز بر روی فروش را رها نکنید. و اجازه ندهید اگر به سطح فروش دلخواه رسده اید در همان نقطه باقی بمانید. این یعنی خوب بودن که دشمن عالی است. شما باید در فروش عالی باشید. پس همانند روز اول که شروع کرده اید فعالیت خود را ادامه بدهید. و اجازه ندهید که تنبلی یا راحت طلبی یا مسائل دیگر بر روی تداوم فعالیت شما تاثیر بگذارد .
زندگی ما از یکسری عادت ها تشکیل شده است . یک روز زندگی خود را مد نظر قرار بدهید. و آن را با روزهای بعد مقایسه کنید. خیلی تغییراتی در آن نمی بینید.

حال اگر می خواهید شرایط تغییر کند باید تغییراتی در این عادات روزانه خود ایجاد کنید. تاکنون مطالعه نمی کردید. ولی اکنون چون می خواهید بیمه عمر و مسئولیت بفروش برسانید مجبور هستید در ارتباط با این دو بیمه مطالعاتی داشته باشید.

همچنین در رابطه با بازاریابی مطالعاتی داشته باشید. همین تغییر کوچک زندگی شما را تغییر خواهد داد. پس نتیجه می گیریم که باید تمرکز بر روی فروش و تدوام آن را به یک عادت روزمره در خود و کارکنان تبدیل کنیم. تا بعد از یک مدت جزئی از برنامه زندگی ما شود . این کار باعث می گردد .که ما کار جذب بیمه گذار و فروش بیمه را بر اساس یک عادت به راحتی انجام بدهیم .و انجام آن درآمد و زندگی ما را تغییر بدهد .

با مطالعه این مقاله به چه نتایجی می رسیم ؟

با مطالعه این مقاله با راهکارهایی ساده آشنا شدیم .که با به کار بردن آن در کار و زندگی خود می توانیم فروش های بیشتر بیمه ای داشته باشیم .و درکنار فروش های بیمه ای خود درآمدهای خوبی کسب کنیم. و تغییرات خوبی در کار و زندگی خودمان اتفاق بیفتد. این راهکارها شور وشعف و اشتیاق خاصی در کار و زندگی برای ما ایجاد خواهد نمود. و همچنین انگیزه ما را برای فعالیت بیشتر و داشتن زندگی بهتر افزایش خواهد داد.

میانگین امتیاز ۱ / ۵. تعداد آرا: ۱

این نوشته در فروش ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

دیدگاهتان را بنویسید