بازاریابی محتوا

چگونه از طریق استراتژی بازاریابی محتوا بیمه بفروش برسانیم ؟

بازاریابی محتوایی یکی از راه و روش های بازاریابی که در این دوران ارزش زیادی را ایجاد می کند.بازاریابی محتوایی عبارت از تولید محتوا های با ارزش بیمه ای است .نمایندگان و فروشندگان بیمه می توانند مطالب و محتواهای ارزشمند بیمه ای تولید کنند. تا از طر یق آن خریداران و بیمه گذاران را جذب نمایند. و بیمه های بیشتری بفروش برسانند. همراه من بیمه فروش باشید. تا در این مقاله بیشتر با این استراتژی آشنا شویم.

تعریف بازاریابی محتوایی

در ابتدا اجازه بدهید به تعریف بازاریابی محتوایی بپردازیم . بازاریابی محتوایی یک فرآیند کسب و کار و بازاریابی است .

بازاریابی محتوایی  ایجاد و توزیع محتوای با ارزش و بسیار جذاب است .به منظور جذب ، بدست آوردن. و پیوند دادن خریداران بیمه و بیمه گذاران که به روشنی تعریف شده به کار می رود

بازاریابی محتوایی در راستای تشویق اقدامات سود آور خریداران بیمه و بیمه گذار است .

محتوای ما باید جذاب ، قابل اشتراک گذاری و از همه مهمتر آگاهی بخش برای خریداران بیمه و بیمه گذاران باشد. تا آنها به این نتیجه برسند که خدمات بیمه ای ما دوای دردشان است.

با بازاریابی محتوایی ما می توانیم خریداران بیمه و بیمه گذاران را جذب کنیم. و از آنها بنحو احسن نگهداری کنیم .و حتی نظرات و رفتار آنها را تغییر و یا تحت تاثیر خود قرار بدهیم.

بازاریابی محتوایی ، به خریداران بیمه و بیمه گذاران می گوید: که ما یکی از گزینه های مناسبی هستیم. که می توانند ما را انتخاب نمایند.

بازاریابی محتوایی عبارت است از ارائه اطلاعات به تمام خریداران بیمه و بیمه گذاران.در تمام مکان هائی که آنها در جستجوی این اطلاعات هستند

بازاریابی محتوایی ترکیب اثر بخش محتوای خلق شده ، هدایت شده و جمع بندی شده است .

بازاریابی محتوایی، فرآیند توسعه و به اشتراک گذاری اطلاعاتی ارزشمند و جذاب است .به منظور جذب بیمه گذاران جدید. و یا بیمه های جدید. و توسعه کسب و کار بیمه ای، با بیمه گذاران فعلی است.

خریداران و بیمه گذاران به چه چیزی اهمیت نمی دهند ؟

خریداران بیمه و بیمه گذاران، به شرکت بیمه متبوع ما .وخود ما .و خدماتی که شرکت بیمه. و ما ارائه می کنیم ، اهمیتی نمی دهند. آن ها به خودشان و خواسته های و نیازهایشان اهمیت می دهند .بازاریابی محتوایی عبارت است:از خلق اطلاعاتی که برای آنها جذاب باشد. که با این جذابیت توجه آنها به ما معطوف خواهد شد.

اساسا بازاریابی محتوایی هنر برقراری ارتباط با بیمه گذاران فعلی و احتمالی ،بدون فروش است . دراین روش، بازاریابی بطور پیوسته و مداوم است . به جای اینکه محصولات بیمه ای و خدمات خود را معرفی کنیم. و شرح بدهیم. اطلاعاتی را تولید می کنیم. که سطح آگاهی و اطلاعات بیمه گذاران و خریداران بیمه را بالا می برد .و احتمالا موجب ترغیب آن ها به ایجاد یک ارتباط عاطفی می شود.

اصل و ماهیت این استراتژی بر این مطلب استوار است. که اگر ما بطور پیوسته و مداوم. به خریداران بیمه و بیمه گذاران فعلی و احتمالی خود. اطلاعات با ارزش بیمه ای ارائه بدهیم. آنها هم در قبال از ما بیمه خریداری خواهند کرد. و وفادار به ما می مانند. و با این کار خود پاداش کارهای ما را خواهند داد .

بازاریابی محتوایی در چه زمانی به داد ما می رسد ؟

اشتباه نکنیم. رضایت بیمه گذاران فعلی مبنی بر اینکه ما نماینده یا فروشنده بیمه عالی هستیم. وبرای آنها کارهای زیادی انجام داده ایم. سرجای خودش ،مساله در مورد این است .که زمانی که سایر بیمه گذاران فعلی و احتمالی آمادگی خرید بیمه را ندارند. چه کار باید بکنیم ؟ درست این موقعیت همان جائی است. که بازاریابی محتوایی به داد ما می رسد .

مثالی برای درک بهتر مطلب

اجازه بدهید این مطلب را با یک مثال بهتر برای شما روشن کنم. بیمه گذاری داریم که خودرو خود را نزد ما بیمه بدنه نموده است. وهم اکنون قیمت خودرو افزایش یافته است. و ما هرچه به ایشان گوشزد می کنیم که باید سرمایه بیمه بدنه خودرو خود را افزایش بدهد. تا در زمان بروز خسارت دچار ضرر وزیان نگردد. به نحوی از انحا از زیر افزایش دادن سرمایه خودرو خود و پرداخت حق بیمه اضافی شانه خالی می کند. این همان نقطه ای است که بازاریابی محتوایی به داد ما می رسد .

 در اینجا ما اقدام می کنیم. به این که یک محتوای متنی یا یک محتوی ویدئویی از بیمه گذاری که سرمایه خودرو خود را افزایش نداده. و خودرو دچار خسارت شده است.و نتوانسته است خسارت خود را بطور کامل دریافت نماید. تولید می کنیم .و برای اینگونه بیمه گذاران ارسال می کنیم. ما در این مطالب اقدام به فروش بیمه نکرده ایم. و به آنان نگفته ایم که بیایند و سرمایه خود را افزایش بدهند. بلکه اطلاعات داده ایم که اگر سرمایه خود را افزایش ندهند. چه ضررو زیانی نصیب آنان خواهد شد .

این محتوا یک محتوای ارزشمند است. که درست در زمانی که خریدار بیمه یا بیمه گذار قصد یا آمادگی خرید ندارد. را تشویق می کند که خرید بیمه ای خود را انجام دهد. زیرا آگاهی و آموزش می بیند. که اگر سرمایه خودرو خود را افزایش ندهد. چه ضرر وزیانی در انتظار اوست .

بازاریابی محتوایی یعنی اینکه ما بنشینیم و محتواهای ارزشمند بیمه ای را ازدیگاه و نظر آنان تولید کنیم .محتواهایی که بدرد بیمه گذران و خریداران بیمه می خورد. و در اختیار آنها قرار بدهیم . این محتواها چنان باید ارزشمند باشد. که خریدار بیمه و بیمه گذار را تشویق نماید. که پی گیر مطالب و محتواهای ما باشد و حتی آنها را بازنشر بدهد.

تفاوت بین آگاهی دادن و سرگرم کردن

فرق است بین محتوایی که آموزش و آگاهی می دهد. با محتوایی که فقط سرگرم کننده است .کسی که فرق بین این دو را نمی داند. باید بگوییم در مورد آنها چیزی نمی داند.

 چه محتواهایی باید تولید کنیم ؟ محتواهایی که صرفا آموزشی و آگاهی باشد. یا صرفا سرگرم کننده باشد ؟

انتخاب اول

ما می توانیم با تولید محتواهای بیمه ای ارزشمند به خریداران بیمه و بیمه گذاران خود آگاهی و آموزش بدهیم .و به آنها کمک کنیم .تا زندگی بهتری داشته باشند ، از سرمایه های خود محافظت کنند. و آرامش بیشتری داشته باشند. ودر شغل و حرفه خود موفق تر عمل کنند.

انتخاب دوم

در مقابل این می توانیم. خریداران بیمه و بیمه گذاران را با محتواهای بیمه ای تولید شده خود سرگرم کنیم. و با آن ها تعامل عاطفی ایجاد کنیم. این دو انتخاب کمک می کند. ما یک پی گیری ایجاد کنیم .

انتخاب سوم

ما این است. که یک محتوای مبهم و بدون اشتیاق ایجاد کنیم. که هیچ اثری ندارد .ولیکن در این محتوا ما محصول بیمه ای را برای فروش معرفی می کنیم. و همچنین مطالب مان کمی سرگرم کننده نیز هست. اما به دلیل تکراری بودن ، کیفیت ، برنامه ریزی ،از طرف بیمه گذاران و خریداران بیمه نادیده گرفته می شود .

 در این رابطه اگر بخواهیم بیشتر متوجه شویم. مانند ویدئوها و مطالب متنی،که درباره محصولات محتلف بیمه ای توضیح می دهند. که نمونه های آن هم اکنون بسیار تولید می شود. و معمولا درشبکه های اجتماعی هر روزه آنها را مشاهده می کنیم.

برای مثال:

درباره بیمه بدنه خودرو محتوای تولید می شود. که اگرچه در جهت معرفی و ترفیع بیمه بدنه است. و گاها سرگرم کننده نیز می باشد. ولیکن در بسیاری از مواقع توسط بیمه گذاران و خریداران بیمه نادیده گرفته می شود.

انتخاب چهارم

این است. که پول خود را صرف همان بازاریابی سنتی خود نظیر تبلیغات و تلفن و ایمیل ومراجعه حضوری کنیم.

ما هریک از این چهار انتخاب را می توانیم. انجام دهیم. اما با بازاریابی محتوایی می خواهیم .تمام منابع مان را اعم از پول و وقت خود صرف راهکار و استراتژی بهتری کنیم .

بازاریابی محتوایی بازاریابی رسانه ای نیست. هرچند که بازاریابی محتوایی  به شدت رسانه ی اجتماعی را درگیر می کند. و همچنین در رسانه های اجتماعی برای انتقال پیام از محتوا استفاده می کنیم. اما این دو موجودیت هایی کاملا متمایز با نقاط تمرکز اهداف و فرآیندهای متفاوت هستند.در این رابطه در مقاله های بعدی اطلاعات بیشتری ارائه خواهم نمود .

سوال اینجاست چگونه محتوا تولید کنیم ؟

ما دانستیم.که می توانیم. با تولید محتواهای ارزشمند بیمه ای به بیمه گذاران و خریداران بیمه آموزش و آگاهی بدهیم. و درکنار آن آنها را نیز سرگرم کنیم. ولیکن سوال این است .که چگونه محتوای بیمه ای ارزشمند تولید کنیم؟ شاید تاکنون مطالب زیادی درباره محصولات بیمه ای و خدمات شرکت بیمه متبوع تان و خودتان. در رسانه های مختلف و شبکه های اجتماعی بصورت متنی یا ویدئویی یا صوتی و… انتشار داده باشید. همه این موارد محتواهای است. که توسط شما یا شرکت بیمه متبوع تان تولید شده. و نشر پیدا کرده است .

کافی است آنها را مورد بازبینی قرار بدهید. و ببینید که این در این محتواها آموزش و آگاهی. و سرگرمی برای خریداران بیمه و بیمه گذاران به خوبی در نظر گرفته شده است. یا صرفا محتواهایی بوده است که سرگرم کننده بوده. و بیمه گذاران و خریداران بیمه به آن ها اهمیت نداده اند. اگر شرایط این بوده است .که مورد توجه بیمه گذاران و خریدارن بیمه قرار نگرفته است .بنشینیم و فکر کنیم که چگونه همین مطالب تولید شده را مجددا خلق و تولید کنیم. که هم جنبه آموزش و آگاهی داشته باشد. و هم سرگرم کننده باشد. تا مورد توجه خریداران بیمه و بیمه گذاران قرار بگیرد.

مثال

اجازه بدهید با ذکر مثالی مطلب را ساده تر بیان کنم. تصویری توسط شما از یک صحنه تصادف انتخاب شده است.که بر روی آن نوشته اید که بیمه شخص ثالث و بدنه از ما خریداری کنید. و شماره تماس های خود را اعلام نموده اید. این یک تبلیغ است و یک محتوای تبلیغی، آگاهی و آموزشی در آن به چشم نمی خورد. و همچنین سرگرم کننده نیز نمی باشد. و شاید هم عکس صحنه تصادف کمی سرگرم کننده باشد .این محتوا براحتی از نظر بیمه گذاران و خریداران بیمه نادیده گرفته می شود.

در مقابل شما متنی با یک تصویرو صوت  یا ویدئویی از یک خودرو بسیار زیبا و گران قیمت تهیه می کنید. که در آن بیان می کنید.برای این خودرو چه بیمه هایی لازم است.و در صورت بروز خسارت چه اقداماتی باید انجام داد. و چگونه بیمه گذاران می توانند تخفیف دریافت کنند؟ و یا اینکه خسارت خود را کامل دریافت نمایند. ودرآن به موضوع فروش بیمه اصلا اشاره ای نکرده اید. و صرفا آگاهی و آموزش داده اید. هر چند که اطلاعات شما در آن موجود می باشد.

هم اکنون متوجه شده اید که محتوای تولیدی دوم هم همراه با آموزش و آگاهی است. و هم سرگرم کننده. که بیمه گذار و خریدار بیمه را تشویق می نماید. که برای خودرو خود بیمه شخص ثالث و بدنه تهیه نماید. ضمن اینکه این محتوا توسط بیمه گذار در اختیار دیگران نیز قرار می گیرد. و احتمال دارد شاهد این باشید که محتوای ویدئویی شما میلیون ها بازدید کننده داشته باشد.

در محتوای اول این اتفاق به ندرت می افتد. ولیکن در محتوای تولیدی دوم این اتفاق خیلی راحت تر اتفاق می افتد. و هر چه در راه تولید محتواهای با ارزش باتجربه تر و بهتر و حرفه ای تر عمل کنید. موفقیت شما بیشتر خواهد بود.

آیا می توانیم برای همه محصولات بیمه ای محتوا تولید کنیم ؟

این اتفاق می تواند درباره هریک از محصولات بیمه ای که بفروش می رسانیم بیفتد. و ما درارتباط با آنها اطلاعات جامع و کاملی در اختیار بیمه گذاران و خریداران بیمه قرار بدهیم. اطلاعاتی که جنیه آموزشی و یادگیری دارد. و سرگرم کننده نیز می باشد. یرای مثال درباره محصول بیمه عمر می توانیم، این کار را بخوبی انجام دهیم .

نتیجه گیری

پس یاد گرفتیم که می توانیم.  با یادگیری بازاریابی محتوایی از این استراتژی یا راه و روش بازاریابی برای فروش بیشتر بیمه استفاده کنیم. و همچنین یاد گرفتیم که می توانیم. با صرف وقت و مطالعه محتواهای ارزشمند بیمه ای تولید کنیم. که هم آگاهی و آموزش بدهد. و هم سرگرم کننده باشد. تا بیمه گذاران و خریداران بیمه به آن توجه کنند. و تشویق بشوند که خریدهای بیشتری داشته باشند . درمقالات آتی بیشتر درباره بازاریابی محتوایی و تفاوت های آن با بازاریابی رسانه ای مطلب خواهم نوشت .

موفق باشید – جهانشاه محرابیان ( بیمه فروش )

میانگین امتیاز ۳ / ۵. تعداد آرا: ۲

دیدگاهتان را بنویسید