هفت گام برای رسیدن به هدف

هفت گام برای رسیدن به اهداف

یا زمان مقرر شدهروش هایی برای رسیدن به اهداف برای شما نمایندگان بیمه عزیز ، اگر می خواهیم فروش بیمه های خود را افزایش دهیم. و درکنار آن درآمد خود را نیز بیشتر کنیم در این مقاله هفت گام ساده را برای شما شرح خواهیم داد. که با پیروی از آنها می توانیم اهدافت خود را مشخص کنیم. و سریع تر به آنها دست پیدا کنیم.

 روش های پیچیده و کامل تری برای هدف گذاری هست. اما این روش هفت مرحله ای به ما کمک می کند ده برابر بیش تر از گذشته کار کنیم. و سریع تر از آنچه تصور می کنیم. به خواسته های خود برسیم .

گام اول

خواسته خود را دقیقا مشخص کنیم

بطور خاص و دقیق عمل کنیم. و خواسته خود را دقیق مشخص کنیم. اگر می خواهیم فروش خود را افزایش دهیم. و درآمد خود را بیشتر کنیم. درباره مقدار فروش روزانه ، هفتگی ، ماهانه و سالانه خود کاملا دقیق باشیم. نه اینکه فقط بگوییم این مقدار فروش و این مقدار کارمزد را می خواهم. بلکه بطور دقیق آنها را مشخص کنیم .

گام دوم

آن را مکتوب کنیم

هدفی را که می خواهیم به آن برسیم را بنویسیم. اگر این کار را نکنیم خواسته امان همانند دود سیگار به هوا می رود. و ناپدید می شود. وقتی هدف خود را مشخص می کنیم وآن را مکتوب می کنیم به چیزی تبدیل می شود که آن را می توانیم ببینیم ، لمس کنیم.

حتی اگر لازم بود آن را تغییر دهیم یا اصلاح کنیم و وقتی که آن را مکتوب نمی کنیم هیچ نیرو یا قدرتی ندارد و مبهم و ناپایدار است .

گام سوم

تعیین زمان

مدت زمان منطقی را انتخاب کرده و تاریخی که می خواهیم درآن به هدف خود برسیم را یادداشت کنیم.  اگر هدف مان به اندازه کافی بزرگ است ضرب العجل نهایی را مشخص کنیم. زمان های بعدی را مرحله به مرحله برای رسیدن به آن تعیین کنیم. تا روزی که کار به پایان می رسد و به هدف خود می رسیم.

برای مثال اگر هدف مان فروش بیشتر بیمه است فروش سالیانه و درآمد سالیانه را کاملا مشخص کنیم. وبرای رسیدن به آنها ابتدا فروش روزانه ، فروش هفتگی خود را افزایش دهیم. و سپس فروش ماهانه را در نهایت پایان سال یا خیلی زودتر از موعد می بینیم که به اهداف خود دست پیدا کرده ایم.

وقتی زمان مشخص می کنیم. این زمان مشخص کردن در مغز ما به صورت سیستم رانش عمل می کند.  ما را مجبور می کند که فروش ودرآمد هر روزه خود را کنترل کنیم. و به میزانی که مشخص کرده ایم نزدیک و نزدیک تر شویم. وحتی گاهی بیشتر از هدف خود فروش کنیم

وقتی تحت فشار باشیم ضمیر ناخودآگاه ما بیشتر و موثر تر کار می کند. تا در زمان مقرر به هدف خود برسیم .قانونش این است « هیچ هدف غیر واقع گرایانه ای در کار نیست ، فقط ضزب العجل ها غیر واقع گرایانه اند.»  اگر در زمان مقرر به هدف خود نرسیم چه کنیم ؟ خیلی ساده است. ضرب العجل دیگری مشخص می کنیم ؛ ضرب العجل ها فقط یک « تخمین » هستند.

زودتر از موعد یا در زمان مقرر شده به هدف می رسیم. زمانی هم هست که هدف یا اهدافی را مشخص می کنیم. و تحت شرایط بیرونی قرار می گیرند.  آنها تغییر می کنند. و باعث می شوند دیرتر به اهداف برسیم. ما نیز ضرب العجل های خود را تغییر می دهیم .

گام چهارم

فهرستی از مواردی که فکر می کنید برای رسیدن به هدف مان باید انجام دهیم را تهیه کنیم

هنری فورد می گوید : « اگر هدفتان را به قسمت ها و گام های کوچک تقسیم کنید ، به بزرگترین هدف خود هم می توانید دست یابید .»

برای رسیدن به هدف مان فهرستی از موانع و مشکلات درونی و بیرون که باید بر آنها غلبه کنیم را تهیه می کنیم.

برای مثال نیاز به همکار داریم  پس باید یک همکار استخدام کنیم. نیاز داریم ساعات بیشتری را در دفتر خود حضور داشته باشیم. یا یک سیستم برای دفتر و فروش خود تعریف کنیم.

 یا اینکه باید برای صدور و ارسال بیمه ها برای بیمه گذاران فکری بکنیم. بنابراین هر مانع درونی یا بیرونی را بررسی می کنیم. و لیست می کنیم و سعی می کنیم بر آنها غلبه کنیم .

فهرستی از مهارت ها ،امکانات و دانشی که برای رسیدن به هدف یا اهداف خود لازم داریم را تهیه می کنیم. همچنین فهرستی از کسانی که می توانند در این زمینه با ما همکاری داشته باشند. یا حمایت مان و کمک مان کنند. مانند بیمه گذاران تهیه می کنیم .

فهرستی از نام کارهایی که فکر می کنید باید انجام دهیم تهیه می کنیم. و بعد آنها را به فهرست وظایف و مسئولیت های جدید خود اضافه می کنیم. همچنان به نوشتن ادامه می دهیم تا فهرست مان روز به روز تکمیل تر شود .

گام پنجم

فهرست خود را اولویت بندی می کنیم

باید ترتیب اینکه کدام کار را زودتر انجام دهیم و کدامیک را بعدا انجام دهیم را مشخص کنیم.

همچنین اینکه مشخص کنیم کدام یک از کارها مهمتر است و کدامیک از کارها درجه اهمیت کمتری را دارد .

گاهی هم اولویت انجام دادن کارها یکسان است ولیکن زمان هایی بعضی از کارها انجام دادنشان اولویت بیشتری نسبت به سایر کارها دارد.

شاید نیاز داشته باشیم که با بیمه گذاران بیشتری در ارتباط باشیم.

پس در درجه اول باید اطلاعات بیمه گذاران جدیدی را در هر بازار هدفی جمع آوری کنیم .

و یا اینکه نیاز باشد با بیمه گذارانی که در سال های قبل با ما همکاری می کردند و از نزد ما رفته اند ارتباط برقرار کنیم.

پس لازم است لیست آنها را تهیه کنیم و هر چه زودتر با آنها در ارتباط شویم .

و یا اینکه لازم سریعا نسبت به استخدام یک همکار برای رسیدن به اهداف خود اقدام کنیم .همه این موارد را لیست ی کنیم و نسبت به اولویتی که دارند آنان را انجام می دهیم .

گام ششم

بدون فوت وقت روی برنامه خود اقدام می کنیم

گام اول ، بعد گام دوم و گام سوم را بر می داریم و همچنان ادامه می دهیم مشغول باشیم و سریع حرکت می کنیم. نباید تاخیر کرد. یادمان باشد مساله و تعلل نه تنها زمان را از ما می گیرد بلکه زندگی مان را نیز به سرقت می برد.

تفاوت بین موفقیت و شکست در زندگی این است. که افراد برنده اولین گام را بر می دارند. آنها اهل عمل هستند. افراد برنده همیشه بدون ترس از شکست اقدام می کنند. و همین اقدام کردن باعث پیروزی آنان می شود. پس بدون فوت وقت برای رسیدن به اهداف خود اقدام می کنیم .

گام هفتم

هر روز یک گام به سمت هدف خود بر می داریم

کلید اصلی تضمین موفقیت ما این است که هر روز یک گام به سمت هدف خود بر داریم .

باید کاری انجام دهیم هفته ای هفت روز و سالی سیصدو شصت و پنج روز کاری انجام دهیم . که حداقل ما را به یک قدمی هدفی که مشخص کرده ایم نزدیک تر کند .

وقتی در هر روز کاری انجام می دهیم نیروی حرکت آنی را تقویت می کنیم.

این نیروی حرکت آنی ، حس حرکت به سمت جلو ، انگیزه بخش و الهام بخش است . و به ما انرژی می دهد.

وقتی این نیروی حرکت آنی را گسترش می دهیم . متوجه می شویم.   که هر روز قدم های بیشتری به سمت هدف خود بر می داریم .

در واقع ظرف کمترین زمان نظم ،هدف گذاری و رسیدن به اهداف مان را تقویت کرده ایم و انجام این کار به زودی آسان و غیر ارادی می گردد .

به زودی عادت نظم دهی کار در جهت اهداف تان را پرورش می دهیم .

 نتیجه گیری

در این مقاله سعی کردیم هفت گام موثر برای رسیدن به اهداف را برای شما شرح دهیم که با پیروی کردن از آنها سریع تر به اهداف تعیین شده خود برسید.

هدف خود را مشخص و خواسته خود را مکتوب کنید. برای رسیدن به هدف زمان مشخص و موارد رسیدن به هدف مان را لیست کنیم.فهرست خود را به ترتیب سازمان دهی و روی برنامه خود بی درنگ اقدام کنیم. با انجام دادن کارها در هر روز یک گام به سمت هدف اصلی خود بر داریم .

امیدواریم با پیروی کردن و اجرایی کردن. در زمان های تعیین شده به اهداف مورد دلخواه خود برسید. و آنها را همیشه سرلوحه زندگی خود قرار دهید.

نویسنده : جهانشاه محرابیان

منبع : بیمه فروش

 

میانگین امتیاز ۰ / ۵. تعداد آرا: ۰

دیدگاهتان را بنویسید